+48 61 822 10 00

Skutecznie chronimy Twoje Oczy

Okulary Samprey's przeznaczone są do ochrony przed różnymi zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy (w przemyśle, laboratoriach, służbie zdrowia, podczas majsterkowania itd.), które mogą uszkodzić oko lub doprowadzić do nieodwracalnych zmian, a nawet całkowitej utraty wzroku.
Okulary ochronne Samprey's łączą w sobie doskonałe właściwości ochronne ze sportowym wzornictwem.
Wyprodukowane zgodnie z Europejską Normą EN 166:2001 oraz z odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 89/686/EWG.

Zagrożenia mechaniczne.

Najczęściej występującym i najbardziej niebezpiecznym czynnikiem mechanicznym występującym na stanowiskach pracy są odpryski ciał stałych powstałych m.in. przy ręcznej i maszynowej obróbce drewna, metali, kamieni, betonu oraz tworzyw sztucznych. Źródłami odprysków mogą być również uszkodzone, ruchome elementy maszyn takie jak: tarcze szlifierskie, tarcze przecinarek kątowych, wiertła itp.

Zagrożenia chemiczne i pyły.

Szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne substancje chemiczne mogą występować w powietrzu jednocześnie w kilku postaciach np.: gazów, pyłów, kropel lub rozbryzgów cieczy. Czynniki chemiczne i pyły przemysłowe, w zależności od stopnia toksyczności i stężenia, mogą działać drażniąco na błonę śluzową oczu i twarzy oraz mogą w drastycznych przypadkach prowadzić do oparzenia gałki ocznej i skóry.

Zagrożenia biologiczne.

Zagrożenia biologiczne występują głównie w następujących środowiskach pracy: służba zdrowia, laboratoria mikrobiologiczne i analityczne, przemysł biotechnologiczny, rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy, leśnictwo i przemysł drzewny. Pojęciem czynniki biologiczne określane są mikroorganizmy i makroorganizmy oraz takie struktury i substancje wytwarzane prze te organizmy, które wywierają szkodliwy wpływ na organizm ludzki i mogą być przyczyna chorób.

Zagrożenia promieniowaniem optycznym.

Źródła promieniowania optycznego, takie jak np.: lampy ksenonowe, lampy fluorescencyjne, żarówki halogenowe o dużej mocy, piec hutniczy, płomień palnika gazowego otwarty łuk elektryczny wykorzystywany przy spawaniu itp. mogą być przyczyną wielu poważnych zagrożeń. Do ochrony oczu i twarzy przed działaniem szkodliwego promieniowania optycznego: nadfioletowego, intensywnego widzialnego (wywołującego olśnienia), podczerwonego, laserowego lub emitowanego podczas spawania, służą ochrony z zamontowanymi filtrami optycznymi.

Zagrożenia związane z powstaniem łuku przy zwarciu elektrycznym.

Instalacje elektryczne mogą stanowić źródło zagrożeń życia i zdrowia. Skutkami tych zagrożeń mogą być: porażenia prądem elektrycznym, oparzenia skóry oraz olśnienia oczu wywołane łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym.

Zagrożenia termiczne.

Na „gorących” stanowiskach pracy, wyposażonych w źródła intensywnego promieniowania termicznego, występują zagrożenia zdrowia ze strony promieniowania optycznego oraz często zagrożenia mechaniczne wywołane np.: odpryskami stopionych metali i żużlu, iskrami oraz bezpośrednim kontaktem z płomieniem.

© Samprey's, All rights reserved.

Scroll to Top