+48 32 381 17 44

   

Zasady znakowania

Znakowanie środków ochrony indywidualnej stosuje się w celu ich identyfikacji i prawidłowego doboru do zagrożeń występujących na stanowisku pracy.
Oprawy (ramki) i szybki ochronne (lub filtr optyczny) znakuje się oddzielnie. Jeżeli stanowią całość wszystkie wymagane symbole znakowania powinny znajdować się na oprawie (ramce).

Znakowanie szybek ochronnych

cyfra(y) - Filtr optyczny.
Oznaczenie filtrów optycznych, jest kombinacją numeru kodowego i stopnia ochrony filtru, połączonych poziomą kreską np. 2-1,2. Oznaczenie filtrów spawalniczych nie zawiera numeru kodowego, jedynie stopień ochrony np. 10. Filtry zapewniające lepsze rozpoznawanie kolorów są znakowane symbolem "C". Filtry te oznacza się: "C - stopień ochrony". Filtry o podwyższonym współczynniku odbicia w podczerwieni są znakowane symbolem "R". Filtry te oznacza się: "oznaczenie - R".

cyfra - Klasa optyczna soczewek.
Jedna z trzech klas optycznych: 1, 2 lub 3. Wyjątek stanowią szybki zewnętrzne, które zawsze powinny spełniać wymagania klasy 1.

litera - Wytrzymałość mechaniczna.
Symbol znakowania szybek może stanowić litera: "A", "B", "F" lub "S". Brak symbolu oznacza minimalną odporność mechaniczną - dotyczy tylko szybek zewnętrznych i szybek ochronnych o działaniu filtrującym.

cyfra(y) - Obszar stosowania.
Symbol znakowania szybek może stanowić cyfra 8 i/lub 9.

litera(y) - Wymagania dodatkowe.
Symbol znakowania szybek może stanowić litera: "T", "K", i/lub "N". Oznaczenie "T" umieszcza się bezpośrednio za symbolem wytrzymałości mechanicznej "L1" tj. "AT", "BT" lub "FT".

Symbol oryginalnej lub zamiennej szybki ochronnej.
- oryginalna, - zamienna


Znakowanie opraw

cyfra(y) - Obszar stosowania.
Symbol znakowania opraw może stanowić cyfra: 3, 4, 5, 8, i/lub 9. Jeżeli środek ochrony oczu jest stosowany więcej niż w jednym obszarze, odpowiednie liczby naniesione są na oprawę we wzrastającej kolejności wartości liczbowych. Brak symbolu - zastosowanie podstawowe.

litera - Wytrzymałość mechaniczna.
Symbol znakowania opraw może stanowić litera: "A", "B", "F" lub "S".

litera(y) - Wymagania dodatkowe.
Symbol znakowania opraw może stanowić litera: "T" i/lub "H".


Znakowanie szybek okularów


Znakowanie opraw okularów


Znakowanie szybek gogli


Znakowanie opraw gogli


© Samprey's, All rights reserved. # Design - Wiechu
Scroll to Top